Cookie beleid FC Uden

De website van FC Uden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugd Technisch Beleidsplan

Jeugd Technisch Beleidsplan FC Uden

logo_FC-Uden_DEFdef.png

Februari 2023

Jeugdtechnische Commissie FC Uden

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave................................................................................................................... 2

1 Introductie........................................................................................................................ 3

1.1 Inleiding............................................................................................................................................................... 3

1.2 Afkortingen- en begrippenlijst...................................................................................................................... 3

2 Doelstelling...................................................................................................................... 5

3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen................................................................ 6

3.1 Positieve spelopvatting.................................................................................................................................. 6

3.2 Een vaste speelwijze als rode draad......................................................................................................... 6

3.3 Doelstellingen per leeftijdscategorie.......................................................................................................... 6

3.3.1 Accenten per leeftijdsgroepen.......................................................................................................... 6

3.3.2 Mini’s (JO7)............................................................................................................................................. 6

3.3.3 JO8............................................................................................................................................................. 7

3.3.4 JO9 en JO10.......................................................................................................................................... 7

3.3.5 JO11 / JO12............................................................................................................................................ 8

3.3.6 JO13 / JO15............................................................................................................................................ 8

3.3.7 JO17 / JO19............................................................................................................................................ 9

3.4 Aantal trainingen per week........................................................................................................................... 9

3.5 Aanvoerder......................................................................................................................................................... 9

3.6 Meespelen en/of –trainen van spelers naast eigen team.................................................................. 9

3.7 Onderling ´lenen´ van spelers................................................................................................................... 10

3.7.1 ´Lenen´ van spelers binnen jeugdteams.................................................................................... 10

3.7.2 ´Lenen´ van jeugdspelers door seniorenteams........................................................................ 10

3.8 Spelersbeoordelingen.................................................................................................................................. 11

3.9 Verzorging bij blessures of ter voorkoming daarvan......................................................................... 11

3.10 Verzorging en hygiëne.............................................................................................................................. 11

3.11  Verwachtingen van ouders/begeleiders............................................................................................. 12

4 Selectiebeleid, teamindeling........................................................................................ 13

4.1 Selectiecriteria................................................................................................................................................ 13

4.2 Indeling keepers............................................................................................................................................. 13

5 Doorstroming................................................................................................................. 13

5.1 Standaard doorstroming: JO19-junioren............................................................................................... 13

5.2 Incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen...................................................................... 14

6 Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden JO8 t/m JO19.................................................. 14

6.1 Opstelling en wisselbeleid.......................................................................................................................... 15

7 Begeleiding en opleiding van Jeugdtrainers en Leiders.......................................... 16

 

 

1         Introductie

1.1       Inleiding 

Voor u ligt het Jeugd Technisch Beleidsplan van de jeugdafdeling van FC Uden uit Uden. In dit document staat beschreven wat de doelstellingen zijn van de club voor de jeugdafdeling en wat er verwacht wordt van trainers, leiders, spelers maar ook van ouders/verzorgers. Ook staat hierin beschreven hoe er getraind moet worden per leeftijdsgroep; wat er nu juist wel en ook wat er nu juist niet gecoacht moet worden. Alles is erop gericht om de doelstellingen voor de jeugdafdeling te behalen. Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan leiders en trainers en daarnaast om aan ouders/verzorgers duidelijk te maken waar FC Uden voor staat en waarvoor zij kiest met betrekking tot de jeugd. Wij hopen het gevoel over te dragen dat de vereniging een positieve bijdrage levert aan de (technische) ontwikkeling van uw kind. Het prestatieve beleid van FC Uden is er op gericht om de doorstroming naar FC Uden selectieteams met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te realiseren. Daarnaast willen we zorgen dat alle jeugdspelers op hun eigen niveau aan uitdagingen kunnen werken.

 

Dit technische beleid is erop gericht dat iedereen met plezier bij FC Uden voetbalt en voor langere tijd blijft voetballen. FC Uden wil zoveel als mogelijk gelijkwaardige spelers bij elkaar in één team brengen waardoor de kans wordt vergroot op plezier door een sportief realistische uitdaging. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van jeugd naar de senioren) goed verloopt, waarin een rode draad moet zorgen voor een goede doorstroming. Deze rode draad is nu juist wat we met dit beleid willen bewerkstelligen en daarmee vast staat voor de komende jaren!

 

Uiteraard is het streven om zoveel mogelijk te handelen volgens de processen en richtlijnen beschreven in dit beleidsplan. Echter de Jeugd Technische Commissie houdt het recht om in speciale gevallen af te wijken van beschreven richtlijnen ten voordele van FC Uden en/of individuele spelers.

 

Veel voetbal(lees)plezier,

Jeugd Technische Commissie (JTC) Februari 2023

1.2       Afkortingen- en begrippenlijst

 

 

Voorzitter JTC

 

Voorzitter van de Jeugd Technische Commissie, verantwoordelijk voor FC Uden haar jeugd technisch beleid (eventueel bestuurslid)

JTC-er

 

Jeugd Technisch Coördinator – Technisch Coördinator van een leeftijdsgroep binnen de jeugd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van trainers/leiders binnen de leeftijdsgroep en vormt een aanspreek punt voor de ouders

Recreatief team

 

Teams waarbij de focus in de eerste plaats op recreatie ligt en op de tweede plaats op prestatie. Dit zijn over het algemeen de 2e en / of 3e  teams per leeftijdsgroep.

Selectieteam

Teams waarbij de focus in de eerste plaats op prestatie ligt en op de tweede plaats op recreatie. Is over het algemeen enkel het 1e team per leeftijdsgroep.  

 

 

Jeugd Technische Commissie             Commissie bestaande uit Voorzitter JTC en ondersteunende personen

verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugd Technisch Beleidsplan voor de gehele jeugd van FC Uden

                

2         Doelstelling

FC Uden heeft als doel dat de jeugd op een veilige, plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. Om aan de prestatieve doelen van de vereniging vorm te geven wordt een aantal jeugdteams als selectieteams aangemerkt waarbij er grotere focus ligt op het resultaat van het team. Bij de recreatieteams is het resultaat van minder belang en staat plezier voorop.

 

Selectieteams zijn op de eerste plaats altijd de 1e teams in iedere leeftijdsgroep. Daarnaast is het streven om van de tweede teams ook selectieteams te maken bestaande uit 1e jaars jeugdspelers in de leeftijdsgroep die aansluiten bij het 1e team. FC Uden gaat daar niet star mee om, omdat we in een leeftijdsgroep nu eenmaal afhankelijk zijn van het aantal spelers. Als er te weinig spelers zijn om twee selectieteams te selecteren, dan zal het beperkt blijven tot één team. Twee selectieteams per leeftijdsgroep is een (gewenst) minimum om voor een goede doorstroming binnen de jeugdopleiding te zorgen.

 

De algemene doelstellingen van FC Uden zijn als volgt geformuleerd:

 

FC Uden heeft binnen de jeugd tot doel:

 1. Het niveau van een jeugdspeler op technisch, tactisch, fysiek en mentaal gebied te verbeteren, zodat in de toekomst de recreatieve spelers een aanwinst zijn voor de recreatieve elftallen bij de senioren en de selectiespelers een aanwinst zijn voor de seniorenselectie van FC Uden.
 2. Dat alle jeugdselectieteams in een zo hoog mogelijk passende klasse, dus zoals realistisch mogelijk is, te laten spelen, waarbij aandacht is voor de leeftijdscategorie. Concreet doel is: per leeftijdsjaar een team waar mogelijk, anders om de twee jaar.
 3. Dat de voetbalopleiding is gericht op een optimale voetbalbeleving, waarbij plezier hoog in het vaandel staat.
 4. Om zo veel mogelijk gebruik te maken van eigen opgeleide trainers en Jeugd Technisch Coördinatoren is het beleid van de club om die trainers een cursus met overeenkomst aan te bieden. Deze overeenkomst bevestigd de intentie de geleerde stof bij de club uit te rollen en/of te gebruiken in de training en beschikbaar te maken voor medetrainers.

 

                 

3         Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen

3.1       Positieve spelopvatting

Zowel bij recreatief voetbal als prestatief voetbal hoort plezier. Hierbij wordt een vertaalslag gemaakt naar het resultaat. Bij JO8-pupillen wordt dit spelenderwijs gedaan tot en met de JO19, dat serieus moet aanhaken bij de senioren selectie van FC Uden. 

Met positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld, dat we in de jeugdopleiding uitgaan van aanvallend voetbal. De nadere spelopvattingen en oefenstof wordt binnen de JTC ontwikkeld, onderhouden en ter beschikking gesteld aan de trainers voor alle leeftijdscategorieën.

Een jeugdspeler moet ook vrij zijn om zich te ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband. Individuele acties worden aangemoedigd, waarbij een jeugdspeler moet leren om op het juiste moment oog te hebben voor zijn medespeler. Als een actie mislukt, zal dit door de leiding positief worden beantwoord en de aandacht verlegd worden naar het vervolg. M.a.w. positieve bekrachtiging in plaats van negatieve correcties.

3.2       Een vaste speelwijze als rode draad

Binnen FC Uden geldt de basis speelwijze: 1-4-3-3. Dit betekent dat er op een groot veld met 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers wordt gespeeld. Deze speelwijze sluit aan bij het aanvallend voetbal dat FC Uden wil spelen. 

Deze basis speelwijze en basisformatie is een richtlijn binnen FC Uden: het is dus niet zo dat elke wedstrijd verplicht op dezelfde manier gevoetbald moet worden. De 1-4-3-3 speelwijze vormt wel de richtlijn waarop de opleiding binnen FC Uden op gericht is en dus terugkomt tijdens de trainingen en wedstrijden. 

3.3       Doelstellingen per leeftijdscategorie

 

3.3.1       Accenten per leeftijdsgroepen

 • Mini’s (JO7): beheersen van de bal
 • JO8: doelgericht handelen met de bal
 • JO9 & JO10: doelgericht handelen met de bal
 • JO11 & JO12: doelgericht samenspelen spelen
 • JO13 & JO15: spelen als een team afstemmen
 • JO17 & JO19: presteren als een team in de competitie

 

3.3.2       Mini’s (JO7)

Hoofddoelstellingen:

 • baas over de bal
 • de bal en ik

 

Een speler uit de mini’s zal de baas over de bal moeten worden.

 

Dit betekent dat het de bedoeling is dat wanneer het kind de bal in bezit heeft, de actie erop gericht moet zijn om richting het doel van de tegenstander te gaan en te scoren. Onderweg zal de tegenstander dat proberen te voorkomen.

 

Hier ontstaat dus een eerste kennismaking met aanvallen, verdedigen, scoren van een doelpunt of het voorkomen ervan. Er zal daarom volop aandacht zijn voor techniektraining tijdens de training waaronder het leren aannemen van de bal, het leren dribbelen met de bal, het leren passeren van de tegenstander en het aangaan van 1-tegen-1-duels.

3.3.3       JO8

Hoofddoelstellingen:

 • baas over de bal
 • de bal en ik
 • vaardigheidsspel vormen

 

Doelgericht handelen met de bal; het gaat dus om opleiden van individuen!

 

Een speler uit de JO8 zal de baas over de bal moeten worden en doelgericht moeten leren voetballen.

 

Dit betekent dat het de bedoeling is dat wanneer het kind de bal in bezit heeft, de actie erop gericht moet zijn om richting het doel van de tegenstander te gaan en te scoren. Onderweg zal de tegenstander dat proberen te voorkomen.

 

Hier ontstaat dus een eerste kennismaking met aanvallen, verdedigen, scoren van een doelpunt of het voorkomen ervan. Er zal daarom volop aandacht zijn voor techniektraining tijdens de training waaronder het leren aannemen van de bal, het leren dribbelen met de bal, het leren passeren van de tegenstander en het aangaan van 1-tegen-1-duels. Tijdens de wedstrijd zal de coaching gericht zijn op het aangaan van deze individuele actie op het gebied van aanvallen of verdedigen.

 

3.3.4       JO9 en JO10

Hoofddoelstellingen:

 • basisspel-rijpheid
 • technisch inzicht en spelvormen
 • eenvoudige voetbalsituaties
 • basisvormen

 

Het verfijnen van de technische bewegingsvaardigheden. Hierbij is een goed voorbeeld heel essentieel. Controleer tijdens het oefenen of de uitvoeringswijze correct is en geef de motivatie waarom die beweging zo uitgevoerd moet worden. Centraal staat: passen en trappen, dribbelen en drijven, verwerken van de bal, passeren.

 

Spelinzicht. Het spelinzicht kan ontwikkeld worden d.m.v. het spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties: 4-tegen-4, 5-tegen-5, 6-tegen-6 of 7-tegen-7 of juist 4-tegen-2, 5-tegen-2, 6-tegen-3; veel wedstrijdvormen met grote en kleine doelen.

 

Tactiek. De tactische aspecten als vrijlopen, aanbieden, wegblijven, samenspelen, ruimte creëren, het spel verplaatsen en direct spel, dienen hierbij centraal te staan.

 

Organisatie. De organisatie binnen het team dient aandacht te krijgen.

 

Motivatie. Spelers op deze leeftijd zijn gevoelig voor complimenten en voor een goed contact met de trainer. Met het accent op belonen wordt meer bereikt dan met het accent op straffen. Omdat spelers in deze fase een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben, is het daarnaast belangrijk zeer consequent te zijn in het hanteren van regels, of het nu gaat om sociale regels of spelregels.

 

In de JO9 en JO10 wordt er aandacht geschonken aan individuele acties op het gebied van aanvallen en verdedigen, maar zal er ook aandacht besteed gaan worden aan doelgericht samenspelen om scoringskansen te creëren. Dit betekent dat spelers gevraagd wordt keuzes te maken: zelf de actie te maken of de bal over te spelen naar een medespeler. De coach moet het kind stimuleren om zelf de keuze te maken in plaats van het voor te zeggen. Hetzelfde geldt voor de ouders langs de lijn!

 

Vanaf de JO9 zal er ook meer en meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van doelpunten van de tegenstander door een aanval te verstoren.

 

Bij de JO8, JO9 en JO10 gaat het dus om leren opbouwen van een aanval, het leren kiezen om samen te spelen, het leren aangaan van een duel, het leren scoren, het leren verstoren van een aanval van de tegenstander en het voorkomen van een doelpunt en dat in eenvoudige taal. Eenvoudige niet-voetbaltaal is een vereiste om goed met kinderen te communiceren!

 

Het is de bedoeling dat deze groep kinderen doelgericht voetbalt. Alle kinderen moeten zowel betrokken worden bij aanvallen als bij verdedigen en omschakelen. Positiewisselingen in een opstelling zijn daarbij belangrijk.

 

3.3.5       JO11 / JO12

Hoofddoelstellingen:

        -     doelgericht samenspelen

Doelgericht samenspelen; het gaat nog steeds om opleiden!

 

De teamfuncties aanvallen, verdedigen en omschakelen komen veelvuldig voor. De spelers leren in deze leeftijdsgroep de basisbeginselen van de teamtaken opbouwen en scoren, het verstoren van de opbouw van de tegenstander en het voorkomen van doelpunten.

 

Ook nu moeten de kinderen steeds meer bewust worden van hun positie in het veld wanneer ze de bal niet hebben. De voetbalhandelingen die daarbij horen zijn: het leren uitspelen van de tegenstander, het maken van schijnbewegingen, het in bezit houden van de bal, passen, dribbelen, drijven, schieten op doel, de aanval verstoren door druk op de tegenstander te zetten, het leren duelleren om de bal en het afpakken van de bal.

 

3.3.6       JO13 / JO15

Hoofddoelstellingen:

 • groot veld-teamtaken
 • taken per linie
 • ontwikkelen positiespel
 • kleine/grote wedstrijdvormen

 

Groei. In deze fase vindt een versnelde lichaamsgroei plaats. De verschillen in groeitempo en het moment waarop deze versnelde groei start, leiden tot grote verschillen in prestatievermogen. In deze periode zien we de lichaamsbeheersing en coördinatie vaak tijdelijk achteruit gaan (slungelachtig). Soms wordt de fout gemaakt om spelers te vroeg op hun voetbalprestatie te selecteren, terwijl het verschil in prestaties soms slechts bepaald wordt door de groeiverschillen.

 

Wat denken betreft vinden er in deze periode ook enorme veranderingen plaats. Dat denken gaat over het eigen ik en gebeurt kritisch. Conflictsituaties zullen dan ook meestal niet uitblijven. In deze 'negatieve fase' is het voor een trainer vaak moeilijk om de spelers iets bij te leren. Snelle afleiding, overgevoeligheid en gebrek aan coördinatie lijken op verminderde motivatie voor voetbal te wijzen. Een continue positieve benadering van deze spelers werkt het beste. Daarnaast heeft de trainer een belangrijke voorbeeldfunctie.

 

3.3.7       JO17 / JO19

Hoofddoelstellingen:

 • competitie-rijpheid - wedstrijd-coaching
 • rendement
 • wedstrijd-rijpheid
 • mentale aspecten

 

Volwassen worden. Het prestatievermogen op het gebied van kracht en snelheid neemt aanzienlijk toe. De grootste veranderingen liggen op het psychologische en sociale vlak. Psychisch volwassen worden betekent verantwoordelijkheid durven en kunnen dragen. De behoefte om mee te praten, mee te denken en zelf mee te beslissen neemt duidelijk toe.

 

Teambesprekingen over tactische zaken, evaluaties over bepaalde periodes zijn op deze leeftijd zinvol. Instructies kunnen korter worden als het gaat om bekende en gekende zaken. Het stimuleren dat spelers zichzelf gaan coachen en corrigeren is een belangrijke taak van de trainer.

 

3.4       Aantal trainingen per week

Het aantal trainingen voor de teams zijn:

 • JO19-, JO17- en JO15-junioren:       2 maal per week 1,5 uur (incl. warming-up) 
 • JO13- JO12- pupillen:                         2 maal per week 1,5 uur (incl. warming-up)
 • JO11- JO10- JO9-, JO8-pupillen : 2 maal per week 1.25 uur
 • Mini ‘s:                                                 1 keer per week 1,25 uur en 1 keer in 2 weken Champions

League wedstrijden

3.5       Aanvoerder

Bij de pupillen JO13 zal veelal met een wisselende aanvoerder worden gespeeld. Vanaf de JO15-junioren wordt door de leider/trainer een vaste aanvoerder gekozen. Hierbij wordt geprobeerd hem een duidelijke, maar vooral positieve rol te laten spelen naar het team toe. Er kan ook voor worden gekozen om het team zelf een top 3 te laten kiezen van aanvoerders.  

3.6       Meespelen en/of –trainen van spelers naast eigen team

Het is geen doelstelling van de club om een speler in een afwijkende leeftijdscategorie te laten meespelen, tenzij het de ontwikkeling van de speler ten goede komt. E.e.a. geschied altijd in overleg met de betreffende JTC-er. In dat geval mag een speler, in overleg met alle betrokkenen (desbetreffende trainer/leiders en ouders/begeleiders), met teams in een hogere leeftijdsgroep meetrainen of -spelen. Een speler mag ook in overleg binnen zijn leeftijdsgroep met een hoger team meetrainen/meespelen. Dit mag in onderling overleg tussen trainers/leiders en de ouders van de speler. 

 

Een speler met een team in een lager gelegen leeftijdsgroep mee laten trainen of spelen is zeker niet gewenst. Dit zal alleen in hele hoge uitzondering plaatsvinden 

 

De beslissing over het structureel, dus niet incidenteel, laten meespelen of trainen van een speler bij een ander team zal altijd door de Jeugd Technische Commissie in samenspraak met de JTC-er worden genomen.

3.7       Onderling ´lenen´ van spelers

FC Uden zal bij de indeling van de teams zoveel mogelijk proberen de aantallen spelers per team zodanig te laten zijn dat er geen bezettingsproblemen zullen optreden bij afwezigheid van één of twee spelers. Toch kan het voorkomen dat een team incidenteel over te weinig spelers beschikt. Onderling lenen van spelers is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Om te zorgen voor goede samenwerking tussen de teams worden de regels hiervoor uitgelegd.

3.7.1       ´Lenen´ van spelers binnen jeugdteams

Voor het lenen van spelers binnen de jeugd gelden de volgende regels  

 1. De jeugdtrainer/-leider van het team met te weinig spelers (lenende jeugdtrainer/-leider) neemt altijd contact op met de jeugdtrainer/-leider van het team waarvan hij een speler zou willen lenen (uitlenende jeugdtrainer/-leider). Dit geldt ook in het geval waarin dat laatste team geen wedstrijd heeft!

De uitlenende jeugdtrainer/-leider geeft enkele namen van spelers en eventueel telefoonnummers door aan de lenende jeugdtrainer/-leider of biedt aan om zelf een speler voor hem te zoeken.

 1. Jeugdtrainers en -leiders zijn verplicht om in alle redelijkheid aan het uitlenen van spelers hun medewerking te verlenen.
 2. Mochten er problemen in dit traject optreden, dan zal de lenende jeugdtrainer/-leider contact opnemen met de JTC-er van de betreffende leeftijdsgroep.
 3. Bij het lenen van spelers van de JO13 en lager dienen de vragen ALTIJD bij de ouders neergelegd te worden. Geen directe vraag naar die spelers.

 

Voor het lenen van een Mini- speler door een JO8-team geldt hetzelfde bovenstaande proces, echter moet er contact worden opgenomen met de JTC-Mini i.p.v. jeugdtrainer/-leider. Deze JTC-er geeft dan enkele namen van spelers en eventueel telefoonnummers door aan de lenende jeugdtrainer/-leider of biedt aan om zelf een speler voor hem te zoeken.

 

3.7.2       ´Lenen´ van jeugdspelers door seniorenteams

Voor het lenen van jeugdspelers door seniorenteams gelden de volgende uitgangspunten:

 • JO19-1-spelers: Ondersteuning FC Uden Selectie
 • Overige JO19 spelers: Ondersteuning LAGERE SENIOREN….
 • Andere jeugdspelers worden niet uitgeleend aan overige lagere seniorenteams

 

In geval een JO19-team, onderhoudt de JO19-trainer nauw contact met de senioren selectie trainers ten behoeve van de mogelijke (toekomstige) doorstroom van de speler.  

 

Indien seniorenteams jeugdspelers wil lenen wordt dit uitgevoerd via het volgende proces: 

 

 1. In geval de seniorenselectie van FC Uden 1 en 2 op zondag uit minder dan 28 beschikbare spelers bestaat worden spelers uit FC Uden JO19-1 op de betreffende zondag toegevoegd aan de FC Uden Selectie.
 2. In dit geval dient de hoofdtrainer van FC Uden Selectie voor het weekend bij de JO19-1-trainer een verzoek in om op zondag spelers toe te voegen aan de selectie van FC Uden.
 3. Dit proces wordt te allen tijde gevolgd bij het lenen van jeugdspelers, dus ook als er JO19-teams vrij zijn. Dit is het geval omdat er redenen kunnen zijn dat spelers wel/niet mee kunnen of mogen spelen. In geen enkel geval mogen spelers rechtstreeks worden benaderd zonder de JO19-1-trainer eerst te contacteren.
 4. Bij voorkeur, dus alleen bij hoge uitzondering, worden JO19 spelers niet geleend aan lagere teams.
 5. In principe, tenzij rijp voor JO19, worden geen jongere spelers, JO17 en lager, uitgeleend. Rijp voor JO19 wordt bepaald door de staf van JO19, en de staf senioren selectie. In dat uitzonderlijke geval wordt er ook overlegd met de ouders.

3.8       Spelersbeoordelingen

Spelers worden in het jaar onderling in het team beoordeeld door jeugdleiders en trainers op:

 • Talent
 • Motivatie
 • Weerbaarheid

 

Bij het maken van de team indeling maakt de JTC gebruik van deze informatie en de informatie door de JTC verkregen uit trainingen per leeftijds categorie en wedstrijden. De JTC kijkt dan ook naar hoe de spelers in de verschillende teams zich onderling verhouden Trainingen per leeftijdscategorie worden door de JTC in het voorjaar georganiseerd. 

3.9       Verzorging bij blessures of ter voorkoming daarvan

Bij FC Uden is op dinsdag avonden een fysiotherapeut aanwezig waar jeugdspelers gratis een afspraak mee kunnen maken. Deze afspraak moet van te voren worden ingepland via het formulier hiervoor op de website van FC Uden. Het is van belang om jeugdspelers met klachten op tijd naar de fysiotherapeut te laten gaan.

 

3.10   Verzorging en hygiëne

FC Uden hanteert de regel dat hygiëne belangrijk is. Dit betekent, dat de spelers geacht worden na een wedstrijd te douchen en/of wassen. Bij de kleinste jeugd t/m de JO10  vragen wij de ouders daarop toe te zien. Vanaf de JO11 wordt verwacht dat de kinderen zichzelf zowel na de wedstrijd en na de training douchen c.q. wassen. De leider/trainer zal daarop wijzen. De leider/trainer zal nimmer alleen bij de kinderen hierbij aanwezig zijn. 

 

Als club (bestuur en JTC) vinden wij het een goed uitgangspunt als trainers en leiders spelers van hun teams laten douchen. Als de jeugd zich prettiger voelt om een short aan te houden tijdens het douchen is dat uiteraard prima en dit staat het nut van het douchen ook helemaal niet in de weg. In gemengde teams is er altijd een aparte kleedkamer voor de jongens en meisjes beschikbaar zodat ze allemaal kunnen douchen. Mocht een ouder of speler om dwingende redenen echt niet willen douchen dan kunnen we in gesprek gaan om ze tot andere gedachten te brengen. We kunnen en gaan als vereniging uiteindelijk niet verplichten.

 

3.11   Verwachtingen van ouders/begeleiders

Van de ouders of begeleiders wordt verwacht dat zij handelen in lijn met dit beleidsplan. Als gevolg wordt er van hen het volgende verwacht:

 • Belangstelling tonen

Belangstelling tonen staat op de eerste plaats en het aanmoedigen van zoon/dochter en de rest van het team wordt zeer op prijs gesteld.

 • Naleving van de FC Uden gedragsregels

Zowel bij aanwezigheid op het sportpark van FC Uden als bij andere clubs die bezocht worden in geval van uitwedstrijden, wordt van ouders verwacht dat zij de volgende FC Uden gedragsregels naleven:

 1. Zijn we sportief met elkaar en tegen elkaar, zowel op het speelveld als eromheen.
 2. Zijn we een voorbeeld voor anderen.
 3. Vertonen we géén ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag.
 4. Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 5. Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 6. Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 7. Behandelen we elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect.
 8. Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en velden schoon.
 9. Gaan we verstandig om met alcohol en bezitten of gebruiken we geen drugs of wapens.
 10. Zetten we ons, waar nodig, actief in voor de club.
 • Coaching overlaten aan jeugdleiders/-trainers

De coaching is in principe de taak van de jeugdleiders en –trainers. Dit betekent dat tijdens de wedstrijd van de ouders wordt verwacht dat ze de leiding overlaten aan de jeugdleiders. Ten aanzien van de “coaching na de wedstrijd” dienen ouders positief te reageren op de wedstrijd en op de rol van het kind, de medespelers, tegenstanders, jeugdleiders en de scheidsrechters.

 

Om duidelijkheid te creëren m.b.t. het coachen voor, tijdens en na de wedstrijd bij zowel ouders (welk gedrag wordt van ouders verwacht) en bij spelers (naar wie moet ik luisteren als er gecoacht wordt) is het belangrijk dat de jeugdleiders met de spelers en hun ouders aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken hierover maken. Daarnaast is het uiteraard prima om, waar nodig, tijdens het seizoen deze boodschap te herhalen.

             

4         Selectiebeleid, teamindeling

4.1       Selectiecriteria.

Afhankelijk van de aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheden van jeugdspelers worden zij binnen FC Uden ingedeeld in zogenaamde selectie- en recreatieteams. Er wordt daar initieel uitgegaan van het selecteren van de spelers binnen hun eigen leeftijdscategorie binnen een voetbalseizoen.

 

Er wordt gestreefd om de (voorlopige) teamindeling een maand voor de start van het nieuwe seizoen bekend te maken. De indeling kan vlak voor de start van het seizoen mogelijk nog iets veranderen (door nieuwe aan- of afmeldingen). De voorlopige teamindeling wordt bepaald aan de hand van observaties van de Jeugd Technische Commissie, JTC-ers en daarnaast door de evaluaties welke zijn besproken met de trainers/begeleiders van de spelers van het afgelopen seizoen. 

 

In de maand maart/april/mei kunnen er een paar wedstrijdjes en/of toernooitjes georganiseerd worden voor de jeugdspelers. Dit geeft de Technische Jeugd Commissie de kans om de jeugd in hun nieuwe leeftijdsgroep te beoordelen. 

4.2       Indeling keepers

De keepers worden ingedeeld door de JTC op basis van de informatie van de keeperstrainers van FC Uden en op basis van wedstrijden die door een JTC-er worden bekeken. 

5         Doorstroming

In dit hoofdstuk zal het beleid worden toegelicht m.b.t. enerzijds de standaard doorstroming aan het einde van het voetbalseizoen binnen de verschillende leeftijdsgroepen en anderzijds incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen.

5.1       Standaard doorstroming: JO19-junioren

Beleid standaard doorstroming JO19-junioren:

 1. 1e jaars spelers: doorstroming binnen de leeftijdsgroep
 2. 2e jaars en talentvolle 1e jaars spelers: doorstroming naar senioren

 

Doorstroming naar de senioren vanuit de JO19-junioren wordt uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten:

 • JO19-1-spelers: doorstroming naar FC Uden Selectie
 • JO19-2-spelers: doorstroming naar lagere senioren.

 

Om de doorstroming zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • De hoofdtrainer van de FC Uden seniorenselectie zal voldoende aandacht hebben voor de vorderingen van alle jeugdvoetballers, in het bijzonder voor de JO19-junioren. Hiervoor zal hij met een zekere regelmaat wedstrijden en trainingen van voornamelijk de A-selectie teams bezoeken.
 • De hoofdtrainer van de FC Uden seniorenselectie, JTC-JO19 en Technische (Senioren) Commissie dienen gedurende het seizoen regelmatig onderling contact te hebben over de spelers die het volgende seizoen naar de senioren gaan.
 • Het benaderen van jeugdspelers om eerder dan volgens hun geboortejaar door te stromen naar de senioren, kan alleen in hiervoor genoemd overleg besloten worden.
 • Om de doorstroming te bevorderen zullen de spelers die een volgend seizoen bij de senioren selectie gaan spelen, na de winterstop in de gelegenheid worden gesteld om bij de senioren mee te trainen.
 • De doorstroming en het daarbij horende proces wordt beheert door de JTC en Voorzitter JTC in samenwerking met de TC en betreffende bestuurder van FC Uden.

 

5.2       Incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen 

Deze incidentiele doorstroming tijdens het lopende seizoen geldt niet voor JO8, JO9-jeugd en alleen extreme gevallen voor de JO11-jeugd.

 

Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens een seizoen te weinig weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). Een speler is dan te goed voor het team en leert individueel niets of te weinig meer bij. Dit zal als eerste de betreffende trainer en daarnaast de JTC-er moeten opvallen.

Om de ontwikkeling van talentvolle spelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, moeten deze spelers vroegtijdig kunnen doorstromen. Zij leren zo onder maximale weerstand te spelen en te trainen om zo een optimale individuele ontwikkeling door te maken. 

 

Bij doorstroming wordt op korte termijn het lagere team verzwakt, maar in de praktijk slaat dit vaak snel om. Als een belangrijke schakel verdwijnt, dan zullen andere spelers deze schakel moeten opvangen. In een natuurlijk proces zullen andere spelers opstaan en een belangrijkere taak binnen en buiten het veld gaan vervullen. Het verdwijnen van een dominante speler kan er zelfs voor zorgen dat andere spelers beter tot hun recht komen en zich gaan ontplooien.

6         Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden JO8 t/m JO19

Bij iedere wedstrijd hoort ook een voorbereiding. Deze voorbereiding voor de leeftijdsgroepen JO8 t/m JO19 bestaat deze uit de volgende elementen die hieronder worden toegelicht:

 • Wedstrijdbespreking
 • Warming up
 • Opstelling en wisselbeleid

De JTC beheert en begeleidt dit proces richting trainers. 

 

FC Uden Warming-Up

FC Uden probeert haar jeugdvoetbal verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te krijgen. Een onderdeel hiervan is een goede warming-up. Hiervoor heeft FC Uden samen met sportfysiotherapeut Maartje van der Heijden de algemene FC Uden warming up ontwikkeld. Dit is een preventieve warming-up, die bijdraagt aan het verminderen van blessures en die daarnaast zorgt voor eenheid binnen alle leeftijdsgroepen van de jeugd van FC Uden.

 

De warming-up bestaat uit 3 delen:

 • Warming-up voor de JO8 t/m JO11jeugd
 • Warming-up bestaande uit loopvormen voor de JO13 t/m JO19 jeugd
 • Warming-up bestaande uit krachtoefeningen voor de JO17 t/m JO19 jeugd (uit te voeren na de loopvormen)

 

Zie hieronder de links naar de 3 films, zodat voor iedere speler, trainer/leider en ouder duidelijk is hoe de warming up wordt uitgevoerd en waarop gelet moet worden. (klik eenvoudig op de link om naar de video geleid te worden)

 

Als onderdeel van de voorbereiding wordt ieder team geacht bij de club te verzamelen in de kantine en/of kleedlokaal. Dit geldt zeker ook voor uitwedstrijden, waarbij samen uit, samen thuis een belangrijk gegeven is in de begeleiding van de spelers en teamontwikkeling. 

6.1       Opstelling en wisselbeleid 

JO19- en JO17-teams 

In teams waar het toenemende prestatievoetbal ertoe leidt dat het sterkste team het veld in gaat (in de JO19-junioren en JO17-junioren), dienen opstelling en wissels steeds gemotiveerd te kunnen worden. 

 

Binnen de JO19- en JO17-teams kan de trainer er dus voor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang vorm krijgen van individuele ontplooiing naar teamprestatie. Uiteraard dient de trainer hierin wel een redelijk beleid in te voeren door de niet-basisspelers gemotiveerd te houden en daarmee te zorgen voor continuïteit op de langere termijn.

 

JO15- en JO13-teams

Binnen de JO15-junioren en daarnaast alle JO13-pupillen staat de individuele ontwikkeling boven de (korte termijn) teamprestaties. Vandaar dat voor deze teams het beleid is dat het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem gebeurt. In al deze groepen is een uiterste verhouding van 60 – 40% gewenst. Dit houdt in dat elke speler minimaal 60% speeltijd moet krijgen om zich verder door te kunnen ontwikkelen. Daarnaast mogen twee of drie bepalende spelers per groep wat meer speeltijd krijgen dan de rest om de rest van de spelers op een hoger niveau te tillen. Het is nooit mogelijk dat iedere speler exact hetzelfde aantal minuten speelt door diverse omstandigheden (bijvoorbeeld: ziekte, blessures, conditionele achterstand). Wanneer blijkt dat een speler veelvuldig wissel zit, moet hier in overleg naar een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht. Tevens kunnen coaches hier tactisch mee om gaan door rekening te houden met zaken als positie tegenstander op de ranglijst, de stand in de wedstrijd en het belang van een wedstrijd. Wedstrijdresultaat is namelijk in deze leeftijdsgroepen van ondergeschikt belang, opleiden staat hier centraal!

 

JO8-JO9 en JO11 teams

Bij het opstellen van spelers binnen JO8 tm JO11-pupillen is het beleid dat elke geselecteerde speler het recht heeft om te spelen en dat het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren. In al deze groepen is een uiterste verhouding van 60 – 40% gewenst. Dit houdt in dat elke speler minimaal 60% speeltijd moet krijgen om zich verder door te kunnen ontwikkelen. Het is nooit mogelijk dat iedere speler exact hetzelfde aantal minuten speelt door diverse omstandigheden (bijvoorbeeld: ziekte, blessures, conditionele achterstand). Wedstrijdresultaat is namelijk in deze leeftijdsgroepen van ondergeschikt belang, opleiden staat hier centraal!

 

Indien door de trainer/leider met een vast wisselschema wordt gewerkt, kunnen de voorgenomen wissels alvast verteld worden aan de spelers voordat de wedstrijd begint.

 

Pas vanaf de 2e jaars JO13-pupillen mogen twee of drie bepalende spelers wat meer speeltijd krijgen dan de rest van de JO13-pupillen omdat dan het besef bij spelers begint te komen dat wisselen in het belang van de wedstrijd kan zijn. Voordien zal men dat in de regel niet goed begrijpen.

7         Begeleiding en opleiding van Jeugdtrainers en Leiders

De meerderheid van de trainers en leiders in de jeugd zijn enthousiaste vaders en moeders die het leuk vinden om het team van hun dochter of zoon te begeleiden. Hier moeten we het als club ook van hebben! Beginnende trainers en leiders kunnen bij de JTC terecht om wegwijs te worden in voetballand. De JTC heeft een document met voetbalhandvatten voor trainers en leiders opgesteld beschikbaar voor alle trainers en leiders. Ook zijn er websites van de KNVB met informatie over leeftijdsgebonden kenmerken van spelers en oefenstof afgestemd op de leefttijdsgroep en het trainingsdoel. Vraag indien nodig deze website links op bij de JTC. Ook is er de mogelijkheid voor trainers om zich bij de JTC aan te melden voor een pupillen of junioren cursus van de KNVB. Deze cursus wordt geheel vergoed door FC Uden mits de trainer zich voor 2 jaar verbindt als trainer aan de club. 

 

Dit Jeugd Technisch Beleidsplan is eigendom van FC Uden. Niets uit dit Jeugd Technisch Beleidsplan mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van FC Uden, worden gebruikt door derden. Het is dan ook niet toegestaan de inhoud van het Jeugd Technisch Beleidsplan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van FC Uden.

Bovenstaande sluit niet uit dat FC Uden graag samenwerkt en/of haar kennis wil delen. Wanneer u graag gebruik wilt maken van het Jeugd Technisch Beleidsplan van FC Uden, om wat voor reden dan ook, dan zien wij graag dat u daarover contact met ons opneemt. Dit kan via [email protected] of door gebruik te maken van ons 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!