Cookie beleid FC Uden

De website van FC Uden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

De FC Uden gedragsregels

1. Zijn we sportief met elkaar en tegen elkaar, zowel op het speelveld als eromheen.

2. Zijn we een voorbeeld voor anderen.

3. Vertonen we géén ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag.

4. Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.

5. Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.

6. Helpen we elkaar waar dat nodig is.

7. Behandelen we elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect.

8. Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en velden schoon.

9. Gaan we verstandig om met alcohol en bezitten of gebruiken we geen drugs of wapens.

10. Zetten we ons, waar nodig, actief in voor de club.

Waarom gedragsregels?

In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld in een voetbalclub.
Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken/regels kan wijzen, de sociale controle. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en ervoor zorgt dat anderen zich ook aan de afspraken houden, zorgen we voor een omgeving waarin iedereen met plezier betrokken kan zijn bij de club.

FC Uden heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

De gedragsregels van FC Uden
Spelen bij FC Uden of het sportpark betreden, betekent dat je instemt met en je houdt aan de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen of het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen. Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en).

FC Uden is een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Deze gedragsregels vormen een integraal onderdeel van de regelgeving binnen FC Uden en is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van FC Uden.
• Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragsregels te houden.
• Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragsregels te kennen en deze regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Met behulp van deze gedragsregels geeft FC Uden aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten zowel bij een thuiswedstrijd als bij een uitwedstrijd!

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

Doel is dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Uden wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak .

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we plezier in de sport houden en dat we een voorbeeld zijn voor anderen. Kortom, “In Nederland heeft zinloos geweld nooit het laatste woord”.

Vertrouwenspersoon
Tot slot, het bestuur van FC Uden hecht grote waarde aan een zorgvuldige en deskundige afhandeling van klachten over (ernstige) vormen van ongewenst gedrag, pesten en (seksuele) intimidatie. Om die reden is er binnen FC Uden een vertrouwenspersoon actief, Aalderik Westera.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!