Cookie beleid FC Uden

De website van FC Uden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Teamafspraken Jeugd

Transparant_Logo_jubileum_kleine_versie.png
Inhoud

 1. Waarom dit overzicht met (team)afspraken?. 3
 2. Hoe worden teamafspraken gemaakt bij FC Uden?. 4
 3. Afspraken (jeugd)spelers/speelsters. 4

3.1 Algemene afspraken. 4

3.2 Afspraken rondom de training. 5

3.3 Afspraken rondom de wedstrijd. 6

 1. Afspraken materiaal gebruik (voor trainers, leiders en spelers). 8
 2. Afspraken (Jeugd)trainers. 9
 3. Afspraken Leiders. 11
 4. Afspraken met ouders/verzorger(s) – hierna: ouders. 12
 5. Contactpersonen FC Uden. 13

 

 

 

 

1. Waarom dit overzicht met (team)afspraken?

Om met de juiste verwachtingen aan het nieuwe seizoen te beginnen is het van belang om dit document goed te lezen.

Zijn er vragen over, aarzel niet om ze te stellen aan de trainer/leider of ons als JTC. Wij praten graag met elkaar in plaats van over elkaar. Onze vereniging wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. FC Uden is een vereniging waar iedereen lid van kan worden en zich thuis kan voelen, ongeacht zijn of haar voetbalcapaciteiten. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken kan iedere betrokkene zijn of haar steentje bijdragen, door naar een wedstrijd te komen kijken, af en toe eens in de kantine een bakje koffie te komen drinken of actief mee te helpen binnen de club. Of het nu gaat om iemand die actief sport bedrijft, de passieve kijker of iemand die meehelpt (een functie bekleedt) binnen de vereniging: wij gunnen het iedereen om plezier te kunnen beleven aan de voetbalsport! Dit houdt in dat wij ook luisteren naar de wensen van iedereen en daar bij de uitvoering van beleid rekening proberen te houden. Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken bestaan uit gedragsregels en specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters, trainers, coaches en ouders/verzorgenden. Afspraken worden bewaakt, zijn aan veranderingen onderhevig en worden, indien nodig, bijgesteld. Wij vragen aan iedereen mee te helpen door zich te houden aan deze afspraken. Ben je van mening dat er bijstelling nodig is, meld je dan bij de trainer/leider, of ons als JTC. Een sportief en bovenal plezierig seizoen gewenst!

 

Jeugd technische commissie FC Uden

 

 

2. Hoe worden teamafspraken gemaakt bij FC Uden?

De trainer/leider bespreekt de teamafspraken en verwachtingen met de spelers tijdens de eerste training. Hierbij gelden algemene regels voor alle jeugdspelers van FC Uden en kunnen eventueel aanvullende regels in overleg met het team worden gemaakt. Afspraken kunnen per team verschillen, bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijdscategorie en of er wel/niet sprake is van een selectieteam. Afwijkende afspraken worden door de trainer/leider aan de ouders en bij de oudere jeugd tevens aan de spelers bevestigd in de per team aangemaakte groepsapp.

 

3. Afspraken (jeugd)spelers/speelsters

De voetballers! Zonder jullie geen wedstrijd mogelijk. Zonder jullie geen team, welk team dan ook.

3.1 Algemene afspraken

 • Zorg dat je voor alle trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk beschikbaar bent. Voetbal is een teamsport en je teamgenoten rekenen op je. Kom je (bijzonderheden daargelaten) minder vaak trainen kan dat voor een trainer aanleiding zijn om jou wat minder speelminuten te geven in een wedstrijd.
 • Fair Play graag! Voetbal is een sport waarbij fouten gemaakt worden, en mogen worden. Je wordt beter door ervan te leren. Elkaar coachen of feedback geven doe je positief opbouwend. Daar word je beter van. We willen geen onderling gemopper of gescheld. Gedraag je sportief in en buiten het veld en gebruik dus geen verbaal en/of fysiek geweld. Wij schelden, schoppen en slaan niet. Wij bedreigen en intimideren niet. Niet onze teamgenoot, noch de tegenstander, de scheidsrechter (uit en thuis) en noch het publiek.
 • Van alle spelers wordt discipline verwacht: afspraken nakomen, regels volgen.
 • Spelers gedragen zich te allen tijde respectvol richting leider, trainers, tegenstanders en elkaar.
 • Spelers accepteren beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Alleen de aanvoerder en de trainer/coach mogen als vertegenwoordigers van het team praten met de scheidsrechter.
 • Het gebruik van iedere vorm van geweld is ten strengste verboden en zal gevolgen hebben.
 • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik.
 • Als een speler een geldboete krijgt als gevolg van een rode/gele kaart, moet betreffende speler ervoor zorgen dat de boete betaald wordt. Is hieraan niet voldaan, dan is de speler niet speelgerechtigd.
 • Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan de trainer / leider en pas daarna eventueel aan de JTC.
 • Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coaching) wordt eerst voorgelegd aan de leider / trainer en pas daarna eventueel aan de JTC.
 • Voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden vragen we je fatsoenlijk en zuinig om te gaan met de materialen, ballen en kleedkamers/toilet. Dat geldt ook voor de kleedkamer van de tegenstander.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer.
 • Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Niet met voetbalschoenen in de kantine.
 • Zorg voor goed onderhouden schoenen, het is het materiaal van de voetballer.
 • Gebruik de sociale media niet om u negatief uit te laten over club, teamgenoten, begeleiders enz.
 • In het geval je tijdens de wedstrijden of tijdens de trainingen je niet weet te gedragen is het aan de trainer (eventueel in overleg met de leider) om maatregelen te treffen in lijn met de gangbare sancties binnen de vereniging. Bij een ernstig feit wordt de JTC en het bestuur op de hoogte gesteld door de trainer/leider.
 • FC Uden hanteert de regel dat hygiëne belangrijk is. Dit betekent, dat de spelers geacht worden na een wedstrijd te douchen en/of wassen. Bij de kleinste jeugd t/m de JO10 vragen wij de ouders daarop toe te zien. Vanaf de JO11 wordt verwacht dat de kinderen zichzelf zowel na de wedstrijd en na de training douchen c.q. wassen. De leider/trainer zal daarop wijzen. We hanteren het 4-ogen principe. Dit betekent dat er NOOIT slechts één volwassene alleen bij een jeugdteam in de kleedkamer mag zijn, maar dat er altijd minimaal twee volwassenen aanwezig moeten zijn.. Als de jeugd zich prettiger voelt om een short aan te houden tijdens het douchen is dat uiteraard prima en dit staat het nut van het douchen ook helemaal niet in de weg. In gemengde teams is er altijd een aparte kleedkamer voor de jongens en meisjes beschikbaar zodat ze allemaal kunnen douchen. Mocht een ouder of speler om dwingende redenen echt niet willen douchen dan kunnen we in gesprek gaan om ze tot andere gedachten te brengen. We kunnen en gaan als vereniging uiteindelijk niet verplichten.
 • De KNVB heeft een verplicht spelregelbewijs ingevoerd vanaf de JO19-junioren. Iedereen met interesse kan deze spelregels leren en oefenen en de trainer kan je daarin wegwijs maken. Als je dit bewijs niet haalt wordt je na een aantal wedstrijden door de KNVB uitgesloten van deelname aan wedstrijden en legt de KNVB een boete op.
 • Voor zover er nog andere afspraken nodig zijn rondom het team zal de trainer/leider jullie hierover informeren.
 • Voor zover mogelijk: meld per begin van het seizoen aan de leider, altijd jouw geldige e-mailadres en 06-nummer zodat er soepele communicatie mogelijk.
 • Het is niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken in de kleedkamer. Daarom is het gebruik van mobiele telefoons of andere media apparatuur met dat doel verboden in de kleedkamers!

3.2 Afspraken rondom de training

 • De trainer communiceert tijdig naar spelers en ouders waar, wanneer en hoe laat er wordt getraind.
 • Van spelers wordt verwacht dat zij aan alle trainingen deelnemen. Spelers bij FC Uden trainen in de regel 2 x per week. Als spelers niet 2 x per week trainen kan de trainer besluiten om ze minder speeltijd te geven. Als spelers helemaal niet hebben getraind is het beleid van FC Uden dat ze ook niet spelen in de daaropvolgende wedstrijd.
 • De spelers worden geacht om ruim op tijd aanwezig zijn, bij de start van de training moeten ze met voetbal tenue en schoenen aan op het trainingsveld staan zodat de training tijdig kan beginnen.
 • Zonder tegenbericht gaat de teamleiding ervan uit dat de spelers op de afgesproken tijd aanwezig zijn. Te laat komen kan consequenties hebben voor de speeltijd tijdens de wedstrijden.
 • Trainingen worden voorbereid. Niets is vervelender voor de trainer en het team om vlak voor aanvang voor verassingen te komen staan!
 • Wanneer een speler niet kan trainen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden: Afmelden trainingen: minimaal een dag voor de training bij de trainer (telefonisch of via Whatsapp. met opgaaf van reden). Uitzonderingen daar gelaten (ziekte e.d.). Huiswerk maken, bijvoorbeeld voor tentamens en examens zijn geen uitzondering, dat weet je vaak eerder dan 2 uur voor de training.
 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen. Voor spelers die deel uit maken van een selectieteam is dat een vereiste.
 • Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Geen scheenbeschermers is niet spelen.
 • Draag geen sieraden tijdens trainingen.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Roken en vapen is slecht voor je en past niet bij een sportclub! Spelers die toch roken of vapen doen dat op trainingsdagen niet vanaf het moment dat ze op het sportpark aankomen en richting kleedkamer gaan tot het moment dat ze na de training de kleedkamer weer verlaten.
 • Na afloop van de training is het de verantwoordelijkheid van het hele team om alle gebruikte materialen weer netjes op te ruimen (denk aan goaltjes, hesjes, pionnen en ballen). De trainer zal afspraken maken over hoe dit gezamenlijk te doen. Houd je aan deze afspraken. Help elkaar!
 • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van een training het kleedlokaal schoon achter te laten.
 • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.

3.3 Afspraken rondom de wedstrijd

 • De trainer/leider communiceert tijdig naar spelers en ouders waar, wanneer en hoe laat en waar er een wedstrijd wordt gespeeld. Ouders kunnen zelf informatie over de wedstrijden vinden via de app. Voetbal.NL. en de site van FC Uden (programma).
 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij ruim op tijd aanwezig zijn: De trainer / leider communiceert tijdig naar spelers en ouders hoe laat ze aanwezig moeten zijn.
 • Zonder tegenbericht gaat de teamleiding ervan uit dat de spelers op de afgesproken tijd aanwezig zijn. Te laat komen kan consequenties hebben voor de speeltijd tijdens de wedstrijden.
 • Ouders of spelers met rijbewijs zijn nodig om het team naar de uitwedstrijden te vervoeren. Er wordt van ouders verwacht dat zij op toerbeurt rijden. De trainer of leider is verantwoordelijk voor het maken van een rijschema voor de uitwedstrijden.
 • Van alle spelers wordt verwacht dat zij maximale inzet, strijd en duelkracht tonen. Voor spelers die deel uit willen maken van een selectieteam is dat een vereiste.
 • Wanneer een speler niet kan spelen, is hij verplicht zich zo vroeg mogelijk af te melden:

Afmelden voor een wedstrijd: uiterlijk 5 dagen voor deze wedstrijd bij de teamleider (telefonisch of via Whatsapp. met opgaaf van reden) om tijdig een vervanger te kunnen regelen. Uitzondering is een onvoorziene ziekte of blessure (zsm. afmelden).

 • De trainer/leider maakt voor de wedstrijd de startopstelling bekend. Laat spelers tot ongeveer JO15 op verschillende posities spelen, dit draagt bij aan hun voetbalontwikkeling. De opstelling kan per wedstrijd wisselen. Daarnaast kan bij het bepalen van de opstelling meegewogen hoe de opkomst en inzet van een speler is bij de trainingen.
 • Bij het wisselen worden spelers over het algemeen per toerbeurt gewisseld, zodat iedereen evenveel speeltijd krijgt. Uitzondering is de keeper. Vanaf de 2e jaars JO13-pupilen kan de trainer/leider beslissen dat er gewisseld wordt op basis van het wedstrijdverloop (zie voor meer informatie omtrent wisselbeleid het Jeugd Technisch Beleidsplan, website fcuden.nl)
 • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
 • Tijdens wedstrijden: probeer je zoveel mogelijk te houden aan de gemaakte voetbalafspraken (aanvallen, verdedigen en omschakelen). De trainer legt uit wat hij wil zien. Als je het niet begrijpt, het even niet lukt zeg dit dan gewoon tegen de trainer (voetbalafspraken pas concreet vanaf oudere jeugd).
 • Vertoon teamgeest, help en steun je medespelers in het veld.
 • Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Geen scheenbeschermers is niet spelen.
 • Draag geen sieraden tijdens wedstrijden.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Speel volgens de wedstrijdregels.
 • Accepteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter, hij mag ook fouten maken.
 • Onsportief gedrag wordt niet getolereerd en zal gevolgen hebben.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Roken en vapen is slecht voor je en past niet bij een sportclub! Spelers die toch roken of vapen doen dat op wedstrijddagen niet vanaf het moment dat ze op het sportpark aankomen en richting wedstrijdbespreking, kleedkamer of vertrekauto gaan tot het moment dat ze na de wedstrijd de kleedkamer weer verlaten hebben.
 • Mobiele telefoons gaan uit voor de wedstrijdbespreking en pas weer aan na de wedstrijd. Eventueel kan er afgesproken worden met de leider om de telefoons te verzamelen in 1 tas bij binnenkomst in de kleedkamer, deze tas gaat dan mee naar het veld. De telefoons worden dan weer terug gegeven als de kleedkamer na de wedstrijd word verlaten.
 • Na afloop van een wedstrijd, ongeacht de uitslag, bewijs je de tegenstander een sportief gebaar en schudt hem of haar de hand en bedankt voor de gespeelde wedstrijd. Zonder tegenstander immers geen wedstrijd.
 • Als aanvoerder bedankt je altijd de wedstrijdleiding en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Onsportief gedrag tijdens de wedstrijd wordt niet getolereerd.
 • Na de wedstrijd wordt er gezamenlijk gedoucht. Daarmee sluiten we, ongeacht de uitslag, gezellig en gezamenlijk af. Waarom douchen? Dit is goed voor het teamgevoel, hygiënisch en goed voor de bloedsomloop.
 • Iedere speler zorgt er zelf voor dat zijn wedstrijdtenue netjes in de tas terecht komt.
 • De kleedkamer is geen speelplaats en het is verplicht na afloop van de wedstrijd het kleedlokaal schoon achter te laten.
 • Als je ziek of geblesseerd bent, maar wel fit genoeg om te komen kijken, wordt er van je verwacht dat je regelmatig bij je team aanwezig bent.
 • Voor het teamband is het goed als spelers na de wedstrijd gezamenlijk nog even naar de kantine gaan om iets te drinken en na te praten. Hou hier rekening mee met je dag planning zodat er ruim voldoende tijd is na de wedstrijd voor deze gezamenlijke afsluiting!

 

4. Afspraken materiaal gebruik (voor trainers, leiders en spelers)

Bij FC Uden trainen meerdere teams met hetzelfde materiaal. Dit houdt in dat meerdere trainers maar ook spelers verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het materiaal dat we ter beschikking hebben. Hierbij horen enkele belangrijke afspraken.

Ten aanzien van de materiaalruimte/locker:

 • Alleen trainers en coaches, die de bevoegdheid en codes hebben gekregen van de materiaalcommissie mogen in de materiaalruimte/locker komen. Geen jeugdspelers en andere onbevoegden.
 • Ten aanzien van ballen geldt het volgende:
  • Het aantal ballen wat aanwezig is in de locker, is afgestemd op de teamgrootte. Alle ballen zijn gemarkeerd met de desbetreffend teamnaam.
  • Wees vriendelijk voor de ballen: ga er niet op zitten, etc. Ballen die zacht zijn pomp je voor de training netjes op met de pomp uit het materiaalhok. Als we zuinig zijn op de ballen gaan ze langer mee.
  • Mochten ballen stuk of lek zijn leg deze dan in de bestuurskamer neer met een briefje erbij dat de bal stuk is, dan zal er een nieuwe bal geregeld worden.
  • De trainer / (bege)leider zorgt ervoor dat het aantal ballen dat meegenomen wordt naar het veld ook weer teruggelegd wordt in de juiste locker. Van belang hierbij is dat het aantal ballen zowel voor als na de training wordt geteld op compleetheid en dat het ballen zijn met het juiste nummer.
  • Indien er ballen worden gemist dient de trainer samen met de spelersgroep ervoor te zorgen dat de ontbrekende bal/ballen weer terugkomen. Van belang is dat een speler tijdens de training direct zijn / haar bal gaat zoeken als deze ver weg wordt geschoten.
  • Indien na een training ballen verdwenen zijn, wordt er door het gehele team eerst gezocht. Wordt de bal niet gevonden, check dan bij een ander team of zij een bal teveel hebben meegenomen. Is de bal onvindbaar, dan dient dit direct kenbaar te worden gemaakt bij de materiaalcommissie.
  • Voor een uitwedstrijd is er in de locker een kleinere ballenzak aanwezig, deze mag meegenomen worden naar de uitwedstrijden (niet de grote ballenzak, deze zijn alleen voor de trainingen en thuiswedstrijden). Let op: bij uitwedstrijden welke vroeg starten houd er dan rekening mee dat het sportpark mogelijk nog niet geopend is, het kan daarom noodzakelijk zijn dat je na de laatste training de ballen alvast mee moet nemen. Breng de ballen direct na de wedstrijd weer terug!
 • Voor overige materialen geldt:
  • Ook voor andere materialen geldt dat wat je gebruikt weer netjes moet worden teruggelegd, dan hebben we er allemaal het langst plezier van.
  • Doelen zijn onmisbaar in bijna elke training. Op velden dichtbij het asfaltveld met materialen (veld 4 (de Bult) en het eerste stuk van veld 3 en het voorste gedeelte van het hoofdveld) gebruik je doelen zonder wielen. Dit om te voorkomen dat trainers op bijvoorbeeld veld 1 of achteraan op veld 3 moeten sjouwen met doelen zonder wielen omdat deze met wielen al in gebruik zijn. De doelen zonder wielen moeten getild worden en mogen niet gesleept worden. Aantal kleine doeltjes wat je gebruikt afstemmen op de behoeften van alle trainende teams. Het kan niet zo zijn dat 1 of 2 teams alle kleine doeltjes in gebruik hebben. Na de training of wedstrijd de doelen weer netjes terug plaatsen op de goede positie op het asfalt.
  • Pionnen delen we met z’n allen. Deze staan op de plank in de materiaalruimte, neem niet meer pionnen mee dan dat je nodig hebt.
  • Hesjes deel je ook gezamenlijk, ze hangen in de materiaalruimte op grote. Zorg dat ze na de training weer netjes worden opgehangen.
  • Ballenzak, hang deze weer netjes op de aanwezige haken, als de zakken nat zijn gelieve deze dan ondersteboven op te hangen zodat het water eruit kan lopen.
 • Na afloop van de training is het de verantwoordelijkheid van het hele team om alle gebruikte materialen weer netjes op te ruimen (denk aan goaltjes, hesjes, pionnen en ballen). De trainer zal afspraken maken over hoe dit gezamenlijk te doen. Houd je aan deze afspraken.

 

5. Afspraken (Jeugd)trainers

De persoon die de voetballers helpt in hun (voetbal)ontwikkeling. Is bezig om spelers/speelsters en het team beter te maken. Zonder trainer geen training en wedstrijden.

 • Belangrijkste taak is het stimuleren van de voetbalontwikkeling van de spelers/speelster en het hierbij creëren van een prettig en plezierig leeromgeving. Voetbal dient plezier op te leveren voor iedereen. Dit betekent ook duidelijke afspraken maken en zelf hierin het goede voorbeeld geven maar ook het team hierin begeleiden en eraan houden.
 • Hoewel winnen leuker is dan verliezen is het van belang vooral bezig te zijn met het beter maken het niveau van de individuele spelers en het team. Een verloren wedstrijd maar goed gespeeld conform afspraken betekent groei en dat is positief.
 • De trainer vertoont voorbeeldgedrag in en buiten het veld. Tijdens wedstrijden verloopt de coaching op een rustige en beheerste wijze. Schreeuwen en wild gebaren leidt niet tot beter voetbal.
 • Geeft feedback aan de JTC over zaken die beter/anders zouden kunnen. Op deze wijze kan de club zich steeds verbeteren.
 • Is op tijd bij trainingen en wedstrijden. Denk aan de tijd nodig om bij trainingen/wedstrijden alles voor te bereiden. Trainingen worden op tijd begonnen en afgesloten, en gehouden op de in het veldschema aangewezen plek op de accommodatie.
 • Trainer dient erop toe te zien dat het team voor aanvang van de eigen training geen hinder veroorzaakt bij een nog lopende training van een ander team. De ruimte is beperkt en het is druk; houdt rekening met elkaar.
 • Zorgt zelf voor vervanging en duidelijke communicatie bij eigen verhindering.
 • Ondersteunt en werkt vanuit de uitgangspunten van het voetbaltechnisch beleid.

(Jeugd Technisch Beleidsplan, website www.fcuden.nl)

 • Gebruik eventueel de RINUS-app. voor de trainingen. Dit is een handige app. van de KNVB met trainingsstof afgestemd op de leeftijd van de spelers/speelsters. Meer informatie lees je in het document “Voetbalhandvatten voor trainers en leiders” (verkrijgbaar via de JTC).
 • De trainer is een aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben op voetbaltechnisch vlak.
 • Trainers gaan zuinig om met de voor de wedstrijden verkregen materialen van de club (wedstrijdballen, hesjes, hoedjes, waterzak, bidons).
 • Trainers zien erop toe dat ook zuinig wordt omgegaan met de voor de trainingen gebruikte materialen. Het is handig om waar mogelijk het team te laten helpen bij het opruimen. Zorg ervoor dat de materialen op de daarvoor aangewezen plekken worden opgeruimd. Dit is wel zo prettig voor de volgende trainer. Controleer ook of het aantal meegenomen ballen weer terug is in de locker!
 • De trainer ziet erop toe dat na afloop van de training de kleedkamer incl. toilet netjes achterblijft. We hanteren het 4-ogen principe. Dit betekent dat er NOOIT slechts één volwassene alleen bij een jeugdteam in de kleedkamer mag zijn, maar dat er altijd minimaal twee volwassenen aanwezig moeten zijn.
 • De trainer vult een beoordeling in per speler (inclusief benoemen tips en tops) conform werkwijze Jeugd Technische Commissie: 2x per seizoen.
 • Verreweg de meeste trainers zijn vrijwilligers. De vereniging is niet in staat om zonder hulp van ouders alle teams te bemensen met een trainer.
 • Trainers worden verplicht een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Dit gaat in samenspraak met de coördinator vanuit het bestuur van FC Uden.
 • Alle mutaties aangaande wijzigingen m.b.t. wedstrijden dienen z.s.m. en altijd met het wedstrijdsecretariaat te worden afgestemd. Is dit niet gebeurd dan kan nergens aanspraak op worden gemaakt.
 • Wil je een oefenwedstrijden spelen? Check dan eerst bij het wedstrijdsecretariaat of er ruimte en gelegenheid is op de club. Onze ruimte is beperkt en er zijn vele gebruikers. Voorafstemming is altijd nodig.
 • Er is genoeg trainingsmateriaal voor iedereen, mits we rekening houden met elkaar. Gebruik niet meer dan nodig en breng materiaal dat ‘over’ is even terug naar het materialenhok.
 • Zie erop toe dat er geen pupillen/junioren zelf ballen halen uit het ballenhok. Tenzij de trainer zelf de opdracht heeft gegeven om de ballen voor de training te verzamelen. Spreek ook gerust andere pupillen/junioren hierop aan als ze in het ballenhok zelf ballen pakken.
 • Heb je als trainer ambitie om jezelf verder te ontwikkelen? Die mogelijkheden zijn er zeker, zo worden er trainer cursussen aangeboden door de KNVB. Heb je interesse geef het dan aan bij de JTC.

 

6. Afspraken Leiders

De regelaar en (informatie)coördinator van het team. Een onmisbare schakel.

 • Voorbeeldgedrag naar ouders, spelers, tegenstander, scheidsrechter en publiek.
 • Aanspreekpunt voor ouders over teamaangelegenheden.
 • Bespreekt dit document, of de hoofdlijnen ervan, met de ouders zodat iedereen op de hoogte is van de gezamenlijk in te vullen taken.
 • Tip: maak z.s.m. een groepsapp waar alle ouders in zijn opgenomen. Op deze wijze is relevante informatie snel te delen en is iedereen tijdig geïnformeerd. Ook is het makkelijk via dit kanaal informatie vanuit de club te delen.
 • Verzorgt de communicatie binnen het team over vertrektijden, verzamelplaats, etc. aangaande de wedstrijden.
 • Ziet toe op naleving teamafspraken tussen trainer/spelers en met ouders. Samen ben je een team en dit vraagt van iedereen een bijdrage.
 • Aanvoerder: Bij de pupillen JO13 zal veelal met een wisselende aanvoerder worden gespeeld. Vanaf de JO15-junioren wordt door de leider in overleg met de trainer een vaste aanvoerder gekozen. Hierbij wordt geprobeerd hem een duidelijke, maar vooral positieve rol te laten spelen naar het team toe. Er kan ook voor worden gekozen om het team zelf een top 3 te laten kiezen van aanvoerders.
 • Regelt tijdig extra spelers bij een tekort, dit gebeurt altijd via de trainer/leider van in 1e instantie en ander team uit dezelfde leedtijdscategorie (nooit rechtstreeks benaderen van spelers). Kom je er onderling niet uit: neem dan contact op met de JTC. (zie voor meer informatie omtrent het ‘lenen’ van spelers het Jeugd Technisch Beleidsplan, website fcuden.nl)
 • Organiseert indien nodig een rijschema voor de wedstrijden van het team zodat alle spelers en trainers/leiders vervoer hebben.
 • Organiseert indien nodig het wisselschema voor grensrechters (vlaggen) met de ouders.
 • Zorgt ervoor dat de sponsor shirts indien aanwezig op toerbeurt worden meegenomen door de spelers om ze te wassen.
 • Aanspreekpunt voor de JTC. Speelt via JTC verkregen informatie snel door aan het team en houdt waar nodig team (spelers en ouders) op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
 • Houd regelmatig Voetbal.nl in de gaten of er wijzigingen zijn doorgevoerd in reeds geplande wedstrijden en/of -tijden. Het komt voor dat wedstrijden éénzijdig (lees: door de tegenstander) worden gewijzigd. Dit hoeft niet altijd in overleg met beide teams te gebeuren.
 • Afhandeling van het digitale wedstrijdformulier via de Wedstrijdzaken-app. van de KNVB.
 • Ziet erop toe dat na afloop van een wedstrijd de kleedkamer incl. toilet netjes achterblijft en dat alle materialen compleet zijn (ballen, pionnen, bidons, hesjes, etc.)
 • Bij thuiswedstrijden zorgt de leider dat het veld wordt uitgezet volgens de regels van de KNVB.
 • Bij thuiswedstrijden haalt de leider de sleutel van de kleedkamer op bij het wedstrijdsecretariaat (daar krijgt de leider ook koffie en ranjabonnen) en zorgt ervoor dat de kleedkamer wordt afgesloten.
 • Om het seizoen op een leuke wijze af te sluiten (bijvoorbeeld met BBQ of Bowlen) overlegt de leider met de ouders of dit gewenst is, op welke wijze dit kan plaatsvinden en wie dit wil organiseren (zie voor meer info hfst. 7. Afspraken met ouders/verzorger(s) – hierna ouders).
 • Wil je het team in keer in het zonnetje zetten middels een leuk wedstrijdverslag of een ander leuk bericht op de site? Dat kan uiteraard. Meld je bij de Webmaster van FC Uden (gegevens zie Hfst. 8)

 

7. Afspraken met ouders/verzorger(s) – hierna: ouders

De steunpilaren van het team en de club. Zonder ouders geen team op de been en geen vereniging overeind. Welkom!

 • Ouders ondersteunen de gemaakte afspraken vanuit de club en het team.
 • Check aan het begin van het seizoen of de club/de leider het actuele emailadres heeft en de juiste 06-nummers. Zorg dat je in de groepsapp wordt opgenomen van het team.
 • Respectvol naar tegenstander, uitpubliek en scheidsrechters. Ook voor ouders geldt Fair Play.
 • Tijdens wedstrijden bemoeien ouders zich niet met het voetbal, de opstelling, de tactiek, etc. daarvoor is de trainer/leider. Ouders mogen de spelers uiteraard positief aanmoedigen en stimuleren, maar houdt er rekening mee dat alle andere goedbedoelde adviezen niet prettig zijn voor de spelers/speelster. Zij zijn gewend en worden gevraagd om naar alleen de trainer en/of leider te luisteren. Tip: Ga je kind niet belonen met geld per doelpunt, dit bevordert het teamspel niet!
 • Voor het teamband is het goed als ouders en spelers na de wedstrijd gezamenlijk nog even naar de kantine gaan om iets te drinken en na te praten. Hou hier rekening mee met je dag planning zodat er ruim voldoende tijd is na de wedstrijd voor deze gezamenlijke afsluiting!
 • De trainer/leider is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Als ouders vragen hebben, suggesties of klachten dan kunnen ze daarvoor bij de trainer/leider terecht, persoonlijk na afloop (niet op het veld) of telefonisch. In tweede instantie kan contact met de Jeugd technische commissie worden opgenomen. Mocht het nodig zijn dan is er bij FC Uden ook een vertrouwenspersoon (zie website fcuden.nl). Wij vinden het belangrijk dat dingen die spelers of ouders dwars zitten worden uitgesproken, dan kunnen we er gelijk iets aan doen. We praten graag mét elkaar in plaats van over elkaar. Zo komen we vooruit.
 • Zien erop toe dat uw kind zoveel als mogelijk aanwezig is op de trainingen en tijdens de wedstrijden. En op tijd komt. Samen beter worden vraagt dat ieder teamlid ook maximaal komt. Zijn er omstandigheden die tot mindere opkomst leiden? Bespreek deze dan met de trainer en leider.
 • Rijden conform het rijschema. Op tijd komen is hierbij van groot belang. Mocht je onverhoopt niet kunnen dan dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen.
 • Ouders kunnen verplicht ingedeeld worden in een schema om als grensrechter deel te nemen aan de wedstrijd. Aanwezig zijn en op tijd komen is hierbij van groot belang. Mocht je onverhoopt niet kunnen dan dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen.
 • Om het seizoen op een leuke wijze af te sluiten (bijvoorbeeld met BBQ of Bowlen) overlegt de trainer/leider met de ouders of dit gewenst is, op welke wijze dit kan plaatsvinden en wie dit wil organiseren. Vanuit FC Uden wordt er een budget per team beschikbaar gesteld voor het organiseren van deze activiteit. Geef je teamnaam en je geplande activiteit en de datum van de activiteit door aan de penningmeester (gegevens zie hfst. 8) deze zal de aanvraag beoordelen en ervoor zorgen dat het bedrag zal worden overgemaakt.
 • Wil je mee dingen organiseren of helpen bij trainingen of wedstrijden van het team of lid worden van een commissie? Daar zijn we heel erg blij mee; geef dit dan door aan de trainer/leider van het team of aan de JTC.

 

8. Contactpersonen FC Uden

Deze mensen zijn cruciaal bij het coördineren van relevante informatie. Zonder hen is er geen overzicht.

 • Wedstrijdsecretaris: Hans Smulders ([email protected])
 • Voorzitter JTC: Jan de Graaf ([email protected])
 • Jeugd Technische Commissie (JTC): ([email protected]):
  • JTC Pupillen (mini’s t/m JO14):
   • Danny van Heeswijk (trainer/leider JO9-1);
   • Mark Verkuijlen (trainer/leider JO11-2);
   • Loek van Amelsvoort (trainer/leider JO13-2).
  • JTC Junioren (JO15 t/m JO19):
   • Ed Steures (trainer/leider JO14-1);
   • Dane Robinson (trainer/leider JO19-1);
   • Jan de Graaf (trainer/leider JO19-1).
  • Webmaster: Rob Cleveringa ([email protected])
  • Coördinator scheidsrechters: Peter Theunisz ([email protected])
  • Penningmeester: Mark Heck ([email protected])

 

 1. De digitale versie van dit document wordt op de site geplaatst en tevens per app verspreid onder alle betrokkenen.

We vertrouwen erop dat deze afspraken bijdragen aan een prettig en sportief voetbalseizoen voor alle jeugdteams bij FC Uden. 

 

Met sportieve groet,

Jeugd technische commissie FC Uden

 

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!