Technische Jeugd Commissie – TJC

De Technische Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de voetbal technische begeleiding om jeugdspelers en teams op kwalitatief hoog niveau te laten spelen; zorgen voor voetbalinhoudelijke uitdaging en ontwikkeling voor jeugdspelers. FC Uden heeft als doel dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding van zowel spelers als trainers. De Technische Jeugd Commissie is ervoor om te zorgen dat elke speler in principe zo hoog mogelijk speelt om zich optimaal te kunnen ontplooien.

Organisatie

De Technische Jeugd Commissie staat vanuit het jeugdbestuur onder de leiding van Rene Voetel.

De algemene Technische Coördinatie binnen de jeugd wordt uitgevoerd door Hachemi Chahaibi. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de aansturing van de JTC-ers en de jeugdindelingen.

Daarnaast is er per leeftijdscategorie een Jeugd Technisch Coördinator (JTC-er) aangesteld die “boven” de trainers en de leiders staan. Dus een aparte JTC-er voor de A-jeugd, B-jeugd, …t/m de Mini F. Zie hieronder een kort overzicht van de taken van een JTC-er.

– Het begeleiden van trainers/leiders tijdens trainingen en wedstrijden en feedback geven op hun handelen
– Zorgen voor vervanging in afwezigheid van trainer
– Coördineren indeling en samenstelling jeugdteams samen met Hoofd Opleidingen
– Plannen en leiden van ouderavonden
– Aanspreekpunt zijn voor hun leiders en trainers
– Is een tussenpersoon tussen trainers / leiders en ouders op voetbal technisch gebied

Een JTC-er is dus het aanspreekpunt voor de jeugd en ouders over voetbalzaken bij afwezigheid van trainer/leider of bij vragen en opmerkingen over de trainer/leider!