Reanimatie & AED

 Reanimatie

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van een circulatiestilstand (stilstand van de bloedsomloop). Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage). Indien zowel de ademhaling als de circulatie weer op gang gebracht moet worden, spreekt men ook wel van cardiopulmonaire resuscitatie (CPR).

Om te kunnen leven, is de constante aanvoer van zuurstofrijk bloed van levensbelang. Onze organen kunnen niet functioneren zonder zuurstof. De hersenen zijn het kwetsbaarst: na vier tot zes minuten zonder zuurstof raakt al een (groot) gedeelte zo beschadigd, dat normaal functioneren misschien niet meer mogelijk is. Het transport van zuurstof via ons bloed kan op twee manieren worden verstoord:

  • Bloed wordt niet meer rond gepompt omdat het hart niet (goed) functioneert. Het hart kan wel bewegen (fibrilleren) maar heeft geen effectieve pompwerking. We spreken dan van een circulatiestilstand. Bij een hartstilstand is er geen of nihil beweging.
  • Er wordt geen zuurstof meer in het bloed opgenomen. Dit wordt een ademhalingsstilstand genoemd.

Als er sprake is van een ademhalings – en circulatiestilstand wordt dit de klinische dood genoemd. Echter, door zo snel mogelijk te starten met de reanimatie kan hersendood mogelijk worden voorkomen. Het is dus van groot belang dat de reanimatie zo snel mogelijk wordt gestart.

 

Cursus reanimatie

Op 29 maart 2014 is Rob de BOB gestart, bij de Udense voetbalvereniging FC Uden, met officiële opleidingen tot hulpverlener reanimatie met AED (BLS / AED provider). Bij wijze van sponsoring biedt Rob de BOB deze opleiding tegen kostprijs aan voor leden van FC Uden.

Regelmatig worden er nieuwe cursussen aangeboden. Cursusdata zijn te vinden in de Agenda van FC Uden en op de website van RobdeBoB.nl

Voor niet-leden is er een speciaal tarief afgesproken met FC Uden (zie voor de tarieven het Inschrijfformulier op RobdeBoB.nl).

Deze opleiding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en European Resuscitation Council (ERC) en wordt verzorgd door een, door de NRR/ERC, gecertificeerd instructeur.

Na het behalen van de vereiste competenties ontvangt de deelnemer een certificaat van de European Resuscitation Council. Het certificaat is twee jaar geldig. De houder van het certificaat is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de vaardigheden.

 

Trainingen reanimatie

De NRR adviseert minimaal èèn maal per jaar een training te volgen. Ook deze trainingen verzorgt Rob de BOB op de eerste donderdag van de maand bij FC Uden, wanneer het complex geopend is. De trainingen vinden plaats in het instructielokaal op het complex van FC Uden.

Voor deze trainingen is er geen inschrijving maar kunt u tussen 20:00 uur en 21:00 uur gewoon binnenlopen. (Door onvoorziene omstandigheden zijn de trainingstijden aangepast)

Trainingen bij FC Uden staan gepland op;

7 september 2017

5 oktober 2017

2 november 2017

7 december 2017

 

 

dummy 02dummy 01

 

 Reanimatie is niet voor dummy’s.