Organisatie

Om een vereniging als FC Uden, waar ruim 600 leden bij zijn aangesloten, goed te kunnen runnen is een goede organisatie nodig. Binnen een vereniging zijn de leden ‘de baas’. Alleen is het lastig om met ruim 600 leden tegelijk te vergaderen of besluiten te nemen. De leden kiezen hiervoor een bestuur dat namens de leden het beleid uitvoert.

Het bestuur wordt gekozen in de algemene ledenvergadering en bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden met de portefeuilles algemene zaken en technische zaken. Gelukkig hoeft het bestuur niet al het werk alleen te doen. Zij worden hierbij ondersteund door verschillende commissies en andere vrijwilligers. Het bestuur blijft weliswaar eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging, maar zonder hulp van alle vrijwilligers zou er geen voetbal mogelijk zijn bij FC Uden.

FC Uden wil graag een transparante organisatie zijn, waarbinnen duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Op deze pagina vindt u het organogram van onze vereniging. Het hoofdbestuur bestaat uit zes leden die elk hun eigen portefeuille beheren. Om in contact te komen met een van de bestuursleden kunt u gebruik maken van de aangegeven email adressen of door simpelweg het contact formulier in te vullen op onze website.

 

 Organogram 2016 Algemeen